Badrum
26 juni, 2015

Nya våtrumsregler för gipsskivor

BKR ändrar reglerna för gipsskivor i våtutrymme från och med den 1 juli 2015. BKR:s styrelse har fattat beslut om att revidera branschreglerna vad gäller förekomsten av kartongklädda gipsskivor i våtutrymmets våtzon 1.

Det tidigare förbudet mot att använda kartongklädda gipsskivor som underlag för tätskikt eller bakomvarande skiva tas bort.

Anledningen till det nya beslutet är främst att den övriga marknaden, företrädd av bland annat de stora byggbolagen, GVK och försäkringsbolagen, inte har ställt lika hårda krav som BKR.

Vi på Dåderman anser fortfarande att våtrumsskivorna är ett bättre alternativ i våtutrymme än de kartongklädda gipsskivorna och kommer även fortsättningsvis att använda dessa.

Nya våtrumsregler för gipsskivor

Dela blogginlägg

Upptäck mer

Läs fler av våra inlägg om renovering