Våra Corona- och Covid-19-riktlinjer

 

I samband med er renovering och med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronavirus gäller följande riktlinjer för alla våra medarbetare.

 

Vår högsta prioritet förutom att hålla hälsan i behåll för våra anställda och för våra kunder är att fortsätta bedriva Dådermans verksamhet i vanlig ordning.
Vi kommer noggrant följa de senaste offentliga uttalandena från relevanta myndigheter. Dessa riktlinjer uppdateras löpande vid behov.

Våra möten med kunder kommer att ske med försiktighet där vi följer alla rekommendationer gällande förebyggande åtgärder. Alla våra medarbetare uppmuntras också att inte bara på arbetstid, utan även privat fortsätta enligt de rekommendationer som ges från berörda myndigheter gällande smittspridning. Vi uppmanar alla medarbetare att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk.

Eftersom vi inte arbetar med underleverantörer, kommer vi kunna ha en tydlig uppsikt för smittspridningen internt och vi har alltid personal redo, och det i alla yrkesgrupper. Detta för att kunna ta över berörda kollegors arbetsuppgifter vid eventuell sjukdom.

Vi kan därför garantera att pågående och kommande renoveringar ej påverkas.

 

Har du fler frågor om hur vi arbetar?
Kontakta gärna din säljare eller projektledare.