Våra Corona- och Covid-19-riktlinjer

 

I samband med er renovering och med anledning av den ökade risken för smittspridning av coronavirus gäller följande riktlinjer för alla våra medarbetare och som vi även uppmuntrar våra kunder att tillämpa.

 

Vår högsta prioritet (förutom att hålla hälsan i behåll för våra anställda och för våra kunder) är att fortsätta bedriva Dådermans verksamhet i vanlig ordning.
Vi kommer noggrant följa de senaste offentliga uttalandena från relevanta myndigheter.
Dessa riktlinjer gäller från och med 2020-03-19 och uppdateras löpande vid behov.

Internt:
Alla våra medarbetare som har möjlighet kommer att arbeta på distans.
Inbokade möten kommer att ske med försiktighet där vi följer alla rekommendationer gällande förebyggande åtgärder. Handsprit, mm. Vi har också möjlighet att sköta första kontakten helt digitalt.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk.
Att alla anställda som har besökt så kallade högriskområden, skall stanna hemma i fjorton dagar efter hemkomst.

Eftersom vi inte arbetar med underleverantörer, kommer vi kunna ha en tydlig uppsikt för smittspridningen internt och vi har alltid personal redo, (I alla yrkesgrupper) för att kunna ta över berörda kollegors arbetsuppgifter vid eventuell sjukdom.

Alla våra medarbetare uppmuntras också att inte bara på arbetstid, utan även privat fortsätta enligt de rekommendationer som ges från berörda myndigheter gällande smittspridning.

Vi kan därför garantera att pågående och kommande renoveringar ej påverkas.

 

Har du fler frågor om hur vi arbetar?
Kontakta oss här


Offertbesök och pågående renoveringar:

Önskar ni ett offertbesök men har inte möjlighet till ett fysiskmöte, har vi även möjlighet att genomföra både offertbesök och inredningsmöten via länk till exempel Team Viewer.
För mer information eller för bokning av online möte klicka här

Om ni skulle smittas under en renovering tar du kontakt med din projektledare och får mer information om hur tidplanen ändras och vilka nödvändiga åtgärder som krävs.

Fakturering:
Projekten kommer faktureras efter avslutat projekt som vanligt och vi kommer inte att faktura våra kunder något extra om eventuella avbrott i pågående renoveringar sker pga. Corona.

Vi uppmuntrar våra kunder att:
Om du har vistats utomlands eller varit i kontakt med någon som har covid-19 ber vi dig ta kontakt med den du ska besöka innan ditt besök hos oss för avstämning om besöket ska genomföras.

För ytterligare information: