Badrum
26 oktober, 2016

Behörigheter och vad de är bra för

Vår arbetsvilja, erfarenhet och kunskap har resulterat i tusentals nya badrum med 100% nöjda kunder. Det är viktigt för oss att alla våra badrumsbyggen utförs med yttersta noggrannhet. För att kunna försäkra våra kunder om det allra bästa resultatet har vi valt att genomgå ett antal utbildningar och anslutit oss till flera branschorganisationer.

Nedan kan du läsa om ett antal av Dådermans behörigheter och varför de är av stor vikt för dig.

Byggkeramikrådets behörighetsbevis

Dådermans personal är utbildade av Byggkeramikrådet och följer alltid Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BVV). Det innebär att Dåderman kan utfärda kvalitetsdokument för alla de badrum vi renoverar vilket försäkrar dig som kund om ett arbete väl utfört.

Alla företag som innehar Byggkeramikrådets behörighetsbevis använder sig uteslutande av material lämpliga för våtrum och följer alltid de regler och rekommendationer som finns för applicering av tätskikt.

När Dåderman utför ett arbete görs detta av utbildad personal med behörighetslegitimation. Dåderman gör alltid egenkontroller på utförda arbeten innan kvalitetsdokument lämnas ut. Detta för att ge kunden garanti på att deras badrum är byggt på ett korrekt och fackmässigt sätt.

Auktoriserad VVS-installation

Alla vatteninstallationer utförda av Dåderman görs av våra egna, fast anställda, auktoriserade VVS-installatörer. Det innebär att alla som arbetar i ditt badrum följer de bygg- och branschregler som Säker Vatten satt upp för vatteninstallationer. Reglerna bestämmer hur vatteninstallationer som till exempel montering av golvbrunn, toalett och handfat ska genomföras för att säkra badrummets kvalité.

Behöriga Elinstallatörer

Elarbeten utförda av Dåderman görs alltid av någon av våra utbildade elinstallatörer med behörighet från Elsäkerhetsverket. Säkra elinstallationer är av största vikt för din och din familjs säkerhet. Därför är det viktigt att alltid välja företag med elinstallatörer registrerade hos Elsäkerhetsverket då ett elarbete ska genomföras.

Auktoriserat av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening

För att bli ett auktoriserat PER-företag har Dåderman genomfört omfattande utbildningar inom kvalitet, miljö, ekonomi, juridik och teknik. Därför kan vi lova våra kunder badrum i toppklass. Alla auktoriserade PER-företag har en lång  dokumenterad erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten och följer Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.

Behörig Våtrum

Dåderman uppfyller alla de krav som Byggkeramikrådet tillsammans med Säker Vatten ställer för att få bygga behöriga våtrum. Vi har plattsättning som etablerad och fortlöpande verksamhet. Dåderman anlitar aldrig underentreprenörer och kan därför garantera sina kunder att alla plattsättare har den utbildning och erfarenhet som krävs.

SÄK- kvalitetscertifierad av Svensk Hantverkskontroll

På en plan med många spelare kan det vara svårt att veta vem som är bäst. Svensk Hantverkskontrolls kvalitetsstämpel är ett bevis på att Dåderman alltid står för kunskap, seriositet och ärlighet. Därför kan våra kunder alltid lita på att våra arbeten utförs på ett fackmässigt och korrekt sätt.

Alla Dådermans behörigheter kan du se här.

Dela blogginlägg

Upptäck mer

Läs fler av våra inlägg om renovering